- Ambotis Bulgaria

* Внимание! Цените на услугите,
предоставяни от хотела, могат да се променят през сезона.

Допълнителните хотелски услуги не са включени в цената.

Посочената  информация е само за справка. Количествените и качествени характеристики (площ на стаите, брой на ресторантите, баровете и т.н.) могат да бъдат променени от страна на хотела, без да се уведомява  туроператора.

Хотели в Гърция

Body END + JIVOSITE